زانستخوازی بەردەوام

سیستەمی دڵنیایی جۆری – زانستخوازی بەرداوام

پاداشت و دەرئەنجامەکانی بەشداریکردن لەپڕۆسەی زانستخوازی بەردەوام

سوپاس پێزانینی وەزارەت

خاڵە خوازراوەکانی پرۆسەی زانستخوازی بەردەوام بەپێی پلەی زانستی مامۆستا
پلەی زانستی پڕۆفیسۆر پ.یاریدەدەر مامۆستا م.یاریدەدەر
خاڵە خوازراوەکان ئامادەبوون 25

کارا 35

ئامادەبوون 22

کارا 28

ئامادەبوون 19

کارا 16

ئامادەبوون 15

کارا 10